Get Adobe Flash player

Pravidla programu:

Program „Doporučte nás” zajišťuje společnost Cafe Selena, a.s., se sídlem U Pergamenky 2, 170 00 Praha 7, IČ: 63080851 (dále též „pořadatel”) za účelem vlastní marketingové podpory.

 • 1. Každý, kdo se zúčastní Programu „Doporučte nás”, vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a podmínkami a zavazuje se je dodržovat po celou dobu trvání Programu.
 • 2. „Doporučovatelem” v rámci Programu „Doporučte nás” se stane každá fyzická osoba, která je zaměstnancem společnosti, která má uzavřenou platnou smlouvu se společností Cafe Selena, a.s., a doporučí obchodnímu zástupci/reprezentantovi Cafe Selena, a.s. svého kamaráda/známého/člena rodiny (dále „Doporučený”) včetně příslušných kontaktních údajů.
 • 3. Smlouva uzavřená mezi výše zmíněnými stranami nesmí být ve výpovědní lhůtě.
 • 4. „Doporučený” v rámci Programu „Doporučte nás” musí být zaměstnancem existující fungující společnosti (dále též „doporučená společnost”), která nemá se společností Cafe Selena uzavřenou žádnou platnou smlouvu.
 • 5. Na základě doporučení bude Cafe Selena, a.s. kontaktovat „Doporučeného” s nabídkou služeb.
 • 6. S doporučenou společností musí dojít v průběhu 30 dní od doporučení k uzavření nové smlouvy o pronájmu (prodeji) zařízení se společností Cafe Selena, a.s.
 • 7. Smlouva o pronájmu musí být uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a to s trváním 2 roky.
 • 8. Doporučená společnost musí mít více než 10 zaměstnanců.
 • 9. Doporučená společnost/“Doporučený” může být doporučena pouze jednou v období 30 dní od jejího doporučení.
 • 10. Společnost/“Doporučený”, která byla doporučena a neuzavře do 30 dní se společností Cafe Selena, a.s. smlouvu dle výše zmíněných pravidel, bude moci být opět doporučena jiným „Doporučovatelem”.
 • 11. Odměny za doporučení budou předány oběma stranám do 30 dní od uzavření nové smlouvy.
 • 12. Cafe Selena, a.s. si vyhrazuje právo na změnu, zrušení, nápravu nebo odmítnutí jakéhokoli doporučení podle vlastního uvážení.
 • 13. Účastí na Programu „Doporučte nás” „Doporučovatel” i „Doporučený” známý/kamarád souhlasí s tím, že data týkající se zaměstnavatelů budou společností Cafe Selena, a.s. zařazeny do interní databáze a to nejen pro potřeby a po dobu trvání tohoto Programu.
 • 14. Odměny v Programu „Doporučte nás” nejsou právně vymahatelné.